Velkommen til

Halsted Avnede Jagtforening

Før du går ud på jagt så tjek solens op- og nedgangstider Link

Kontakt webmaster: mogensr.larsen@gmail.com

Nyheder fra foreningen

Jubilarer ved Halsted-Avnedes generalforsamling 2018

Skydedage for 2020 er lagt ind under aktiviteter/riffelskydning

Generalforsamling lørdag d. 15. februar 2020 kl. 1000 i jagthytten Torrig Skov.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Tilmelding til spisning på email mogensr.larsen@gmail.com eller tlf. 29680315 senest    8 dage før generalforsamlingen