Kent-Husted-2.png

Årsmøde Torrig Skov

onsdag den 14.04.2021 kl. 1900 i jagthytten.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Evt.

Lodtrækning til bukkejagten

Forslag der ønskes behandlet indsendes til formanden senest 8 dage før.

Aktivitetsdage Torrig:

lørdag den 08.05.2021

lørdag den 26.06.2021   

lørdag den 18.09.2021.

Afbud meddeles til formanden på tlf. 29680315 eller email mogensr.larsen@gmail.com senest 7 dage før. Det koster kr. 100,- at melde afbud, udeblivelse uden afbud koster kr. 500,-. Alle dage 0900 – 1500. Afbud senere end 7 dage før betegnes som udeblivelse.

 

Jagtdage Torrig Skov:

lørdag den 23.10.2021

lørdag den 06.11.2021     

lørdag den 20.11.2021  

lørdag den 04.12.2021

lørdag den 08.01.2022. Mødetid alle dage kl. 0900.

 

Trykjagt lørdag den 11.12.2021 kl. 0830 og lørdag den 15.01.2022. Tilmelding til formanden på email mogensr.larsen@gmail.com eller tlf. 29680315 senest 14 dage før..

Ræve/hanejagt afholdes i Torrig Skov lørdag den 22.01.2022 kl. 0900 for medlemmer af HAJF og Torrig Skov. Man kan denne dag invitere en gæst med. Mødested indgangen til Torrig Skov for enden af Vigvejen, hvor man kan parkere og derefter gå ned til jagthytten.

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/