Kent-Husted-2.png

Årsmøde Torrig Skov

tirsdag den 11.04.2023 kl. 1900 i jagthytten.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Evt.

Lodtrækning til bukkejagten

 

Aktivitetsdage Torrig:

lørdag den 13.05.2023

lørdag den 24.06.2023   

lørdag den 16.09.2023.

Afbud meddeles til formanden på tlf. 29680315 eller email mogensr.larsen@gmail.com senest 7 dage før. Det koster kr. 250,- at melde afbud, udeblivelse uden afbud koster kr. 500,-. Alle dage 0900 – 1500. Afbud senere end 7 dage før betegnes som udeblivelse. 

 

Jagtdage Torrig Skov:

lørdag den 28.10.2023

lørdag den 11.11.2023     

lørdag den 25.11.2023  

lørdag den 09.12.2023

lørdag den 06.01.2024.

Mødetid alle dage kl. 0900.

 

Trykjagt lørdag den 16.12.2023 kl. 0830 og lørdag den 13.01.2024. Tilmelding til formanden på email mogensr.larsen@gmail.com eller tlf. 29680315 senest 14 dage før..

Ræve/hanejagt afholdes i Torrig Skov lørdag den 20.01.2024 kl. 0900 for medlemmer af HAJF og Torrig Skov. Man kan denne dag invitere en gæst med. Mødested indgangen til Torrig Skov for enden af Vigvejen, hvor man kan parkere og derefter gå ned til jagthytten.

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/