Kent-Husted-2.png

Årsmøde Torrig Skov

onsdag den 15.04.2020 kl. 1900 i jagthytten.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Evt.

Lodtrækning til bukkejagten

Forslag der ønskes behandlet indsendes til formanden senest 8 dage før.

Aktivitetsdage Torrig:

lørdag den 02.05.2020

lørdag den 27.06.2020  

lørdag den 19.09.2020.

Afbud meddeles til formanden på tlf. 29680315 eller email mogensr.larsen@gmail.com senest 7 dage før. Det koster kr. 100,- at melde afbud, udeblivelse uden afbud koster kr. 500,-. Alle dage 0900 – 1500. Afbud senere end 7 dage før betegnes som udeblivelse.

 

Jagtdage Torrig Skov:

lørdag den 24.10.2020

lørdag den 07.11.2020    

lørdag den 21.11.2020 

lørdag den 05.12.2020

lørdag den 09.01.2020. Mødetid alle dage kl. 0900.

 

Trykjagt lørdag den 12.12.2020 kl. 0830 og lørdag den 16.01.2021. Tilmelding til formanden på email mogensr.larsen@gmail.com eller tlf. 29680315 senest 14 dage før..

Ræve/hanejagt afholdes i Torrig Skov lørdag den 23.01.2021 kl. 0900 for medlemmer af HAJF og Torrig Skov. Man kan denne dag invitere en gæst med. Mødested indgangen til Torrig Skov for enden af Vigvejen, hvor man kan parkere og derefter gå ned til jagthytten.

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/